Társulás története

A társulásról

 
T Á J É K O Z T A T Ó
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
2019-2020. évi munkájáról
 
A 2019-es önkormányzati választások után a Társulásnál is tisztújítás történt, melynek következtében a tisztségviselők között személyi változások következtek be. Elnöknek – mint Jászapáti Város Polgármesterét – Farkas Ferencet választottak meg a Társult települések polgármesterei. Változtak az Elnökség tagjai is, így jelenleg Budai Lóránt, Sveiczer Sándor (elnökhelyettesek), Dr. Tóth József és Lukácsi György (elnökségi tagok) lettek megválasztva.
 
            A Társulás a feladatait jól ellátta 2019. és 2020. években, az aktuális feladatok végrehajtásához a pénzeszközök rendelkezésre álltak. A Társulási Megállapodást a beszámolási időszak alatt egy alkalommal kellett módosítani a tisztújítás miatt. A legutolsó módosítás értelmében a Társulás székhelye (újra) Jászapátiba került át, valamint a gazdálkodási feladatokat is a Jászapáti Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el.
 
            A hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása, az integráció kialakítása lezárult 2018. június 30. napjával, amikor is a hulladékgazdálkodási közfeladatokat a Szelektív Nonprofit Kft. vette át. Heves Város és térsége vonatkozásában a tárgyalási folyamatok eredményeként 2019. január 1. napjától a közszolgáltatási hulladékgazdálkodási tevékenységet NHSZ Hevesi Városfenntartó Nonprofit Kft. helyett az újonnan alakult DEHU Dél-Hevesi Kistérségi Hulladékszállító Nonprofit Kft. látja el.
 
A Társulás 2018. decemberi ülésén elhatározta továbbá azt is, hogy a két gazdasági társaságát egyesíti, még pedig oly módon, hogy a REGIO-KOM Térségi Hulladékszálítási Nonprofit Kft. beolvad a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltatató Kft-be. Ez a folyamat a 2019. évben ment végbe.
 
Jelenleg folyamatban van a hulladékudvarok (Jászberény, Jászladány, Heves) szennyezőanyag elhelyezési engedélyeinek meghosszabbítása, ehhez a talajfúrást és mintavételezést a Techno-Víz Kft. akkreditált laboratóriuma végzi. A felülvizsgálati dokumentáció elkészítésével és a hatósági engedélyeztetés lebonyolításával az Ökopajzs Kft-t bízta meg a Társulás.
 
            A beszámolási időszak alatt a REGIO-KOM Társulás pályázatot nem nyújtott be, így korábbi években megvalósított – jelenleg fenntartási időszak alatt álló – projektekről tudunk beszámolni.
A Társulás – és így a társult 33 település – életében 3 nagy volumenű pályázat jelentett fejlesztési lehetőséget: a rekultivációs, a hulladékgazdálkodási és az eszközparkfejlesztési pályázat. 2020. szeptember 10-ig a három pályázat kapcsán az alábbi lépések valósultak meg:
 
Rekultiváció:
A projekt fenntartási időszaka 2019. június 25-ig tartott, a projekt zárásáról a közreműködő szervezet megküldte a dokumentumot.
 
 
Hulladékgazdálkodás
 
A 2015-ös év végén a projektben minden tevékenység sikeresen lezárult és a számlák kifizetésre kerültek, így a Társulás beadhatta a záró beszámolási csomagját is, melyet 2016 tavaszán fogadott el a Közreműködő Szervezet. Ennek megfelelően a projekt 5 éves fenntartási időszaka 2021. április 12-ig tart. Az évente esedékes fenntartási jelentések benyújtásra és elfogadásra kerültek.
 
Eszközparkfejlesztés
 
A projektben a szállítási határidők egyben a projekt fizikai befejezési határidejei is voltak, mely 2015. december 15. volt. A határidőt sikerült teljesíteni, így a 2015-ös év végére minden számla kifizetésre került. Ezt követően a Társulás beadhatta a záró beszámolási csomagját is, melyet 2016 tavaszán fogadott el a Közreműködő Szervezet. A projekt fenntartási időszakának vége: 2021. április 14. Az évente esedékes fenntartási jelentések benyújtásra és elfogadásra kerültek.
 
A veszélyhelyzet megszűnését követő első Társulási Tanácsi ülésen elfogadásra került a Társulás 2019. évi beszámolója, amely a tagönkormányzatok részére előzetesen megküldésre került.
A 2019. évi működési bevételek (14.433.722 Ft) között tagdíj bevétel, bérleti díj, továbbszámlázott víz- és áramdíj összege, ezek ÁFÁ-ja, kamatbevétel, valamint egyéb működési bevétel (NAV kerekítés) szerepel. E mellett a finanszírozási bevételek között a 2018. évi beszámolóban elfogadott költségvetési maradvány (39.134.850 Ft) is lekönyvelésre került.
A kiadásokon belül a személyi juttatás az elnökségi tagok tiszteletdíját (2.550.801 Ft) tartalmazta, aminek járulék vonzata 522.722 Ft volt.
A dologi kiadások között a közüzemi díjak (hulladékudvarok közüzemi díjai 1.373.664 Ft), bérleti díjak (36.000 Ft), a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai (ügyviteli szolgáltatás és üzletviteli tanácsadás 2.675.714 Ft), az egyéb szolgáltatások kiadásai (biztosítás, bankköltség, nyomkövetési díj 2.926.757 Ft), a felszámított ÁFA kiadásai (1.020.073 Ft), fizetendő ÁFA (1.131.000 Ft) valamint az egyéb dologi kiadások (29.706 Ft) szerepeltek.
 
A Társulás feladatkörébe tartozó tevékenységek költségvetési határozataiban elfogadott előirányzatok és azok pénzügyi teljesülésének alakulása 2020. szeptember 10-i állapot szerint időarányosak.
 
A Társulás fő bevételi forrása egyrészt a tagok által adott hozzájárulás, melyből 2020. évi tagdíjként jelen beszámoló elkészítéséig 4.600.000 Ft-ot fizettek be az önkormányzatok az előirányzott 6.425.000 Ft-ból. Előző éveket érintő kintlévőségekből 1.241.000 Ft folyt be. A REGIO-KOM Társulás további jelentős működési bevétele a tulajdonát képező épületek, gépek, járművek bérbeadásából származik. 2020. január 15-én a Szelektív Nonprofit Kft. szerződés szerint átutalta a 2019. évi 12.812.000 Ft + áfa bérleti díjat.
 
A 2020. évi kiadások között szerepelnek a hulladékudvarok közüzemi költségei közvetített szolgáltatásként (767.000 Ft + áfa), a havonta felmerülő szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjai (üzletviteli tanácsadás 709.000 Ft + áfa és jogi tanácsadás, képviselet 613.000 Ft + áfa összegben). Egyéb szolgáltatások tartalmazzák a hulladékgyűjtő járműveken alkalmazott UHF RFID azonosító rendszer support és karbantartási díját (1.188 .000 Ft + áfa), biztosítási díjat (534.000 Ft) és a felmerült bankköltségeket (50.000 Ft). Az elnökségi tagok részére, illetve a számvizsgáló bizottság tagjainak bruttó 4.598.000 Ft tiszteletdíj, valamint ehhez kapcsolódóan a NAV részére 746.000 Ft kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adó került megfizetésre.
 
A REGIO-KOM Társulást is érinti a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV.5.) Korm. rendelet 17. §-ában meghatározott rendelkezés, amely alapján éves gyakoriságra változott az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó önkormányzatoknak és azok adatszolgáltatásra kötelezett költségvetési szerveinek áfabevallási kötelezettsége.
Összességében megállapítható, hogy a Társulás gazdálkodása zavartalan, 2020. szeptember 10-én bankszámláján és pénztárában összesen 47.926 ezer Ft tartalékkal rendelkezik.
 
A tájékoztatót elkészítette: Hegyi István - REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás, Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető – Jászapáti PMH, Köntés Ágnes pénzügyi ügyintéző – Jászapáti PMH, Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző – Jászapáti.
 
Kérem a tájékoztatóban foglaltak szíves tudomásulvételét.
 
Jászapáti, 2020. szeptember 16.
 
                                                                                                    Farkas Ferenc sk.  REGIO-KOM
Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
elnök

Creative & fresh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat.

Easy to customize

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat.

Seo friendly

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat.

Our Portfolio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Want to create your own home page? – No problem.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

about_1.jpg

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat. Maecenas nibh dolor, malesuada et bibendum a, sagittis accumsan ipsum. Pellentesque ultrices ultrices sapien, nec tincidunt nunc posuere ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam scelerisque tristique dolor vitae tincidunt. Aenean quis massa uada mi elementum elementum. Nec sapien convallis vulputate rhoncus vel dui.
01
Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer rutrum dignissim et neque id.
02
Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer rutrum dignissim et neque id.
03
Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer rutrum dignissim et neque id.

Trending Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat.

Page Builder Pro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat.

Easy to use

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat.
h2.png

Our Clients

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6