Image

Köszöntő!

 

Kedves Látogató!

 

A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgálató Társulás elnökeként szeretettel köszöntöm megújult honlapunkon.

A Társulást 33 jászsági és dél-hevesi önkormányzat hozta létre 2000-ben elsősorban a Jásztelek határában, a 090/2. helyrajzi számú ingatlanon megépítendő regionális települési szilárdhulladék lerakó megvalósításának közös lebonyolítására, megépítésére és hasznosítására, valamint a települések területén működő szeméttelepek rekultivációjára.

A Társulás feladatai az elmúlt időszakban fokozatosan bővültek, míg mára minden tagtelepülés teljes körűen a Társulásra ruházta az Mötv-ben rögzített hulladékgazdálkodási feladatait, melyek a következők:

  • tagtelepülések közigazgatási területükön belül keletkező szilárd települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény létesítése és működtetése,

  • a települések korábbi szeméttelepeinek rekultivációja,

  • hulladékkezelési közszolgáltatás más részfeladatainak (gyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás) összehangolása és végrehajtása.

A feladatokat olyan magas műszaki, technikai színvonalon és a környezetet védő rendszerben kívánjuk működtetni, amely a XXI. század infrastrukturális rendszerében is biztonságot nyújt mind a térség természetes és épített környezete, mind a térségben élő lakosság számára.

A társulás irányító szerve a társulás céljainak megvalósulása érdekében pályázatokat nyújthat be, amelyekben meghatározott pályázati célt a tagok közösen valósítják meg. A több mint 20 éves működés alatt az alábbi, jelentősebb fejlesztések valósultak meg zömében pályázati forrásból:

  • komposztáló kiépítése a jásztelki lerakóban

  • tagtelepülések szeméttelepeinek rekultivációja (KEOP-2.3.0)

  • hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, válogató és MBH létrehozásával, valamint hulladékudvarok kiépítésével (KEOP-1.1.1)

  • eszközparkfejlesztés szállítójárművek beszerzésével és a súly alapú mérésre alkalmas rendszer kiépítésével (KEOP-1.1.1/C)

 

Honlapunk böngészéséhez kellemes időtöltést kívánok!

 

Farkas Ferenc                

REGIO-KOM Társulás elnöke