RÉGIO-KOM TÉRSÉGI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS
ELNÖKI KÖSZÖNTŐ
Módosítva: 2015. JANUÁR 06. KEDD | 13:32

 

Kedves Látogató!

 

Dr. Szabó Tamás elnökÜdvözlöm Önt a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás nevében.

A Társulást 33 település alkotja, mely 2 régióban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld), 2 megyében (Jász-Nagykun-Szolnok, Heves) és 2 kistérségben (Jászberényi [Jászságként szokták emlegetni], Dél-Heves) találhatóak.

 Az érintett önkormányzatok 1998. január 28-án döntöttek és gazdasági megállapodást kötöttek a regionális, szilárd hulladéklerakó építésével kapcsolatban. 2000. június 07-én azzal a céllal szerződtek, hogy Jásztelek határában a 090/2. helyrajzi számú ingatlanokon regionális települési szilárdhulladék lerakót hozzanak létre. Ennek főbb feladatai a területükön működő szeméttelepek rekultivációja, illetve az állati hulladékok gyűjtése és elszállítása.

Ezen a napon az önkormányzatok megalapították a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Kft-t, a hulladéklerakó telephely működtetésére, üzemeltetésére. A lerakó tulajdonosai a társult 33 önkormányzat, üzemeltetője a Kft., melynek tulajdonosai szintén az alapító önkormányzatok, lakosságarányos tulajdoni hányadot birtokolva.

A Társulás a működési területét alkotó 33 településen már 2003-ben elkezdte a szelektív hulladékgyűjtés rendszerét kiépíteni. Pályázatok és önerő segítségével sikerült két nagyobb horderejű beruházást megvalósítani, amely lehetővé tette a szelektív hulladékgyűjtési rendszer alapjainak lefektetését, kiépítését. Ennek köszönhetően a 33 településen, arányosan, összesen 168 db szelektív hulladékgyűjtő sziget került kihelyezésre a közterületeken.

A Társulásnak jelenleg 2, az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektje van:

REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-hevesi kistérségében lévő 31 település felhagyott szilárd hulladéklerakójának rekultivációja” (KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0007) keretein belül 31 település felhagyott hulladéklerakója kerül rekultiváció alá, mellyel a települési és természeti környezet tisztább, egészségesebb és élhetőbbé válik. Az adott terület így ismét visszacsatolható lesz a biotóp hálózatba. A projekt II. fordulós támogatási szerződéssel rendelkezik, a közbeszerzések elkezdődtek.

REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése” (KEOP-7.1.1.1/09-2009-0006) az első forduló végén tart, szeptemberre tervezett a II. fordulós projekt beadása. Ennek megvalósulása 4 hulladékudvar építését, a hulladéklerakó telep fejlesztését, a térségben házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetését és a házi komposztálást eredményezi.

A projektek eredményeképpen a környezet szebb képet fog mutatni, csökkennek, idővel pedig véglegesen megszűnnek a levegőt és a talajvizeket károsító hatások. A Társulás mindeközben olyan magas műszaki, technikai színvonalon valamint a környezetet védő rendszerben tudja működtetni feladatait, amely a XXI. század infrastrukturális rendszerében teljes körű biztonságot nyújt mind a térség, mind a térségben élő lakosság számára.

 

Dolgozzunk együtt a tisztább, egészségesebb környezetért!

 

Dr. Szabó Tamás

REGIO-KOM Társulás elnök